Wie zijn wij

De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met 15 vestigingen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. 

Stichting Eem-Vallei Educatief  heeft in haar strategisch beleidsplan (Ambitieboek) aangegeven dat ze haar onderwijsaanbod af wil stemmen op de ontwikkelingswensen/behoeften van de aan hun toevertrouwde leerlingen.
Het onderwijs van onze stichting staat in het teken van de maatschappij van morgen. Dat betekent dat wij al werkende onze doelen steeds zullen bijstellen.
Niets staat voor langere termijn al vast.

We bouwen aan een brug terwijl we erop lopen!


 

Actueel

Dinsdag, 15 mei 2018
Benoeming nieuwe voorzitter College van Bestuur

Vandaag heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht bekend gemaakt dat mevrouw Karen Peters met ingang van 1 september 2018 benoemd wordt in de functie van voorzitter van het College van Bestuur van Eem-Vallei Educatief.
Klik hier voor het volledige persbericht.