Wie zijn wij

De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met 15 vestigingen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. 

Stichting Eem-Vallei Educatief  heeft in haar strategisch beleidsplan (Ambitieboek) aangegeven dat ze haar onderwijsaanbod af wil stemmen op de ontwikkelingswensen/behoeften van de aan hun toevertrouwde leerlingen.
Het onderwijs van onze stichting staat in het teken van de maatschappij van morgen. Dat betekent dat wij al werkende onze doelen steeds zullen bijstellen.
Niets staat voor langere termijn al vast.

We bouwen aan een brug terwijl we erop lopen!


 

Actueel

Junior teachers geslaagd

Woensdag, 14 juni 2017

Startende leerkrachten krijgen bij de stichting Eem-Vallei Educatief een beeldcoachingstraject aangeboden. Beeldbegeleiding is een stimulans om te kijken naar jezelf, te werken aan de vaardigheden waar je goed in bent en aan de vaardigheden die je verder wilt ontwikkelen en is bedoeld voor de persoonlijke professionele ontwikkeling. Leni van Zandvoort en Hilde Laseur, beiden werkzaam op de Startbaan in Soesterberg, hebben dit traject gevolgd en hebben hiervoor een certificaat behaald. Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 13 juni jl.  werden zij voor deze prestatie in het zonnetje gezet.

Vacatures schooljaar 2017/2018

Woensdag, 14 juni 2017

Diverse scholen binnen onze stichting hebben momenteel vacatureruimte. Klik hier om naar de vacatures te gaan.

Directeuren geslaagd

Woensdag, 14 juni 2017

Alle schooldirecteuren van stichting Eem-Vallei Educatief  hebben deelgenomen aan de cursus Leiding geven aan verandering. Deze cursus maakt onderdeel uit van het (her)registratietraject waaraan alle directeuren moeten voldoen op 1 januari 2018.

De directeuren hebben deze cursus met goed gevolg afgelegd. Vijf directeuren zelfs met het predicaat excellent! Het College van Bestuur feliciteert ze van harte met het behalen van deze cursus.