Wie zijn wij

De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met 15 vestigingen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. 

Stichting Eem-Vallei Educatief  heeft in haar strategisch beleidsplan (Ambitieboek) aangegeven dat ze haar onderwijsaanbod af wil stemmen op de ontwikkelingswensen/behoeften van de aan hun toevertrouwde leerlingen.
Het onderwijs van onze stichting staat in het teken van de maatschappij van morgen. Dat betekent dat wij al werkende onze doelen steeds zullen bijstellen.
Niets staat voor langere termijn al vast.

We bouwen aan een brug terwijl we erop lopen!


 

Actueel

25-jarig ambtsjubileum

Vrijdag, 15 september 2017

Het College van Bestuur feliciteert Annemieke van de Beek-Groot, werkzaam op de Regenboog in Voorthuizen, met haar 25-jarig ambtsjubileum.

Tijdelijke vacatures

Vrijdag, 15 september 2017

Op diverse scholen binnen onze stichting wordt gezocht naar vervangers die voor een langere periode een vervanging t.g.v. ziekte of zwangerschapsverlof willen invullen. De vacatures vindt u hier.

Eem-Vallei talenten exposeren

Vrijdag, 15 september 2017

Afgelopen weekeinde hebben José van Schellen en Ed Heijmans hun schilderijen geëxposeerd op 't Kruisrak in Bunschoten.

Ed en José zijn beiden werkzaam op't Kruisrak als leerkracht en intern begeleider. Allebei hebben zij een groot talent voor tekenen en schilderen en het afgelopen weekeinde lieten ze de Bunschoten-Spakenburgers en anderen genieten van hun werken.

De hele school hing vol met hun doeken en de beide collega's gaven uitleg over de achtergronden van hun werk maar ook van hun eigen ontwikkeling op het terrein van de schilderkunst.

Eem-Vallei Educatief is er trots op dat zij deze talenten binnen haar stichting werkzaam heeft. Het past helemaal bij onze visie op ontwikkeling en onderwijs: "Geef kinderen de ruimte om hun talent te gebruiken om zich verder te ontwikkelen.".