Raad van Toezicht


Per 10 november 2016 bestaat de Raad van Toezicht uit:

naam                                     functie                                  woonplaats
dhr. C. Hatzmann                 voorzitter                              Baarn
dhr.  D. Kentie                       lid                                           Hooglanderveen
Mw. I.J.M. Kamphuis            lid                                           Amersfoort
dhr. E. Boom                         lid                                           Woudenberg
mw. E. van den Berg            lid                                           Voorthuizen
dhr. R. van der Veen            lid                                           Amersfoort
     


De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en houdt toezicht op het functioneren van de het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vergadert in principe 6 tot 7 keer per jaar op het bestuursbureau.

Vergaderdata van de Raad van Toezicht vindt u hier:

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur handelen op basis van de volgende documenten:

Statuten
Code goed bestuur
Reglement RvT
Toezichtkader RvT
Profiel leden RvT
Zelfevaluatie RvT
Reglement CvB
Profiel leden CvB
Zelfevaluatie en beoordeling CvB