Wie zijn wij

De stichting voor openbaar primair onderwijs Eem-Vallei Educatief is het bevoegd gezag van 11 openbare basisscholen met 15 vestigingen in de gemeenten Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. 

Stichting Eem-Vallei Educatief  heeft in haar strategisch beleidsplan (Ambitieboek) aangegeven dat ze haar onderwijsaanbod af wil stemmen op de ontwikkelingswensen/behoeften van de aan hun toevertrouwde leerlingen.
Het onderwijs van onze stichting staat in het teken van de maatschappij van morgen. Dat betekent dat wij al werkende onze doelen steeds zullen bijstellen.
Niets staat voor langere termijn al vast.

We bouwen aan een brug terwijl we erop lopen!


 

Actueel

Griftschool regiowinnaar duurzaamheidsprijs

Woensdag, 11 oktober 2017

De Griftschool in Woudenberg is de regiowinnaar van de duurzaamheidsprijs. Uit bijna 800 scholen is de Griftschool door een jury gekozen als regiowinnaar bij de door Shell georganiseerde Bright Ideas Challenge.

Bij de Bright Ideas Challenge mogen leerlingen van groep 7 en 8 creatieve, originele en innovatieve oplossingen bedenken voor wereldvraagstukken zoals voldoende voedsel voor iedereen, schoon drinkwater en duurzame energie. Een team van de Griftschool werd één van de zes regiowinnaars in de categorie "voedsel". Het team "Anti-vervuiling" van de Griftschool ontwikkelde een Farm Drone met een zonnepaneel om vanuit de lucht zaden te planten, akkers te besproeien en insecten en onkruid te identificeren.

Ter gelegenheid hiervan vertrok groep 8 en meester Jan Willem Hengeveld op woensdag 4 oktober voor de prijsuitreiking met de bus naar Den Haag. De leerlingen kregen lessen over het belang van zorg voor de aarde, duurzaamheid en schone energie. Daarna gingen ze aan de slag met eigen ideeën over voedsel, water en energie.

Stichting Eem-Vallei Educatief heeft duurzaamheid hoog in het onderwijsvaandel staan. Niet alleen door erover te praten maar ook door ernaar te handelen. Het bestuur van de stichting is trots op het team van De Griftschool!

Medewerkers Eem-Vallei geven workshop op Lerarencongres 2017

Woensdag, 11 oktober 2017

Zaterdag 7 oktober jl. gaven Christel Gilsing (leerkracht groep 8, Jan Ligthartschool in Woudenberg) en Marina Kluiter (onderwijskundig beleidsmedewerker stafbureau) een workshop over bovenschoolse leerteams op het Lerarencongres 2017 in Amersfoort.

Christel is de initiatiefneemster van het Leader in Me project op de Jan LIgthartschool en is samen met Marina één van de kartrekkers van het leerteamtraject van de stichting Eem-Vallei Educatief. Daarnaast heeft Christel het initiatief genomen om voor haar school een LOF subsidie aan te vragen. Haar aanvraag is intussen beloond met een stevige subsidie en de eerste ontwikkelingen zijn al zichtbaar op de Jan Ligthartschool: samen leren en werken aan de onderwijsvernieuwing op de school.

Het bestuur van de stichting is trots op medewerkers die dergelijkse initiatieven durven nemen (lef hebben) om hun passie voor onderwijs (en de kinderen) om te zetten in ambitie.

25-jarig ambtsjubileum

Woensdag, 11 oktober 2017

Het College van Bestuur feliciteert Annemieke van de Beek-Groot, werkzaam op de Regenboog in Voorthuizen, met haar 25-jarig ambtsjubileum.